Somnath Mandal, Santanu Mondal, Kaberi Das

https://doi.org/10.1111/ijac.12759

 

Effect of the calcining temperatures of low‐grade bauxite on the mechanical property of mullite ceramics
        Qiang Ren, Huanhuan Li, Xiulan Wu, Zhezhe Huo, Ou Hai, Fei Lin